OLJEFORBUD OG ALTERNATIVE OPPVARMINGSKILDER

 

Her finner du alle relevante artikler om oljeforbudet som trer i kraft i 2020, Enova tilskudd og informasjon om alternative oppvarmingskilder som finnes der ute. 


11.12.2018

En guide til hvordan du søker om støtte fra Enova ved bytte til ny energiløsning.

I 2020 blir det forbudt å bruke oljefyr og parafinkamin i Norge, og disse må dermed byttes ut med andre alternative oppvarmingskilder. ENOVA tilbyr tilskudd til de som ønsker å bytte ut oljefyr med varmepumpe- men det gjelder å være rask! I 2019 halveres støtten sammenlignet med 2018, og i 2020 opphører den helt. 


06.12.2018 

Er du en av de 100 000 nordmenn som enda bruker oljefyr, eller 200 000 som bruker parafinkamin til oppvarming i din bolig? I 2020 blir disse fyringsformene forbudt, og alle som har denne løsningen må bytte til en alternativ varmekilde. Målet med dette forbudet er å redusere klimagassutslipp i Norge. Et årlig forbruk på 4000 liter tilsvarer like mye CO2 utslipp som 5 nye biler. 


11.09.2018 

For å redusere klimagassutslipp har regjeringen bestemt et forbud mot fyring med fossil parafin og olje i Norge fra 2020. Som privatperson er det å fyre med fossilt brensel (olje eller parafin) faktisk noe av det mest klimaskadelige du kan gjøre. En liter fyringsolje slipper ut 2,7 kilo CO2, altså utgjør et årlig forbruk på 4 000 liter like store utslipp som 4-5 nyere personbiler gjør på kun et år.