Er kjølemiddelet i varmepumpen din grønt?

02.10.2018

Det vanligste kjølemediet som brukes i varmepumper i dag sees på som drivhusgass og heter R410A. På markedet finnes også andre kjølemedier som for eksempel R404, R134a, R407C og R32. Et kjølemedium er den gassen som sirkulerer i et lukket kretsløp i enheter som leverer kjøling eller varme. 

Kjølemediet består som oftest av hydrofluorkarboner, propan eller ammoniakk og brukes i blant annet kjøleskap, frysere og varmepumper. 

Å velge en varmepumpe som oppvarmingskilde til hjemmet er et miljøvennlig valg i seg selv. Ønsker du å være enda mer miljøbevisst og gjøre boligen din enda mer energieffektiv bør du også ta hvilket kjølemedium varmepumpen har med i betraktning ved valg av varmepumpe.

Skjerpet EU reglemang for kjølemedier på grunn av høy drivhuseffekt

Kjølemidlers innvirkning på den globale oppvarmingen måles i GWP - Global Warming Potential.  

Fra og med 1. Januar 2015 skjerpet EU reglene for hvilke kjølemedier produsenter kan bruke fordi mange av de har høy drivhuseffekt, GWP (Global Warming Potential).

Kjølemiddelet R32 betydelig mer miljøvennlig og energieffektivt

Kjølemiddelet R32 har i mange år blitt brukt som komponent i blandingene R407C og R410A, men det finnes også klare fordeler ved å bruke R32 alene. R32 oppfyller EUs krav og har kun en tredjedel så stor innvirkning på den globale oppvarmingen sammenlignet med R410A. GWP-tallet for R32 er 675 mens det for R410A er 2090. R32 er også et enkomponents kjølemiddel som betyr at vesken er lettere til gjenbruk.

Det finnes også penger å spare ved å velge en varmepumpe med R32 kjølemiddel. R32 koster mindre og er 10 prosent mer energieffektiv enn R410A fordi både COP og EER er høyere. I praksis betyr det at kjølefunksjonen på varmepumpen din blir billigere. COP angir hvor mye varme man får av mengden strøm som benyttes, mens EER viser forholdet mellom mengden avkjølt luft du får inn i huset og mengden strøm som brukes.

Panasonic bytter fullt ut til R32 i 2018

Å ha et komplett sortiment med R32 er et viktig steg mot å redusere varme- og kjølesystemenes innvirkning på miljøet vårt. Panasonic ønsker å styrke den grønne omstillingen ved å ha fokus på å utvikle bærekraftige og miljøvennlige produkter. 

Nå er alle varmepumper fra Panasonic med mindre enn tre kilo kjølemiddel nå tilgjengelig med R32. Sammenlignet med varmepumper med R410A har R32 betydelig lavere innvirkning på den globale oppvarmingen, i tillegg til at det gir økt energieffektivitet.

Drivhusgasser utfases

EU har besluttet at det frem mot 2030 skal kuttes i utslippet av drivhusgasser slik at det reduseres med 21 prosent i 2030 sett i forhold til gjennomsnittet i perioden fra 2009-2012. 

Dette betyr ikke at andre kjølemidler enn R32 blir forbudt, men det gir produsenter og forbrukere ekstra insentiv til å velge det miljøvennlige alternativet. Noen produkter vil bli ulovlige hvis de har en for stor GWP-verdi i forhold til det tillatte.