Fyring med fossilt brensel blir forbudt fra 2020 - er du forberedt?

11.09.2018

For å redusere klimagassutslipp har regjeringen bestemt et forbud mot fyring med fossil parafin og olje i Norge fra 2020. Som privatperson er det å fyre med fossilt brensel (olje eller parafin) faktisk noe av det mest klimaskadelige du kan gjøre. En liter fyringsolje slipper ut 2,7 kilo CO2, altså utgjør et årlig forbruk på 4 000 liter like store utslipp som 4-5 nyere personbiler gjør på kun et år. 

Heldigvis er det i dag flere svært gode erstattere og alternativer for din gamle oljefyr på markedet i dag, som både er miljøvennlige og kan gi deg en betraktelig lavere kostnad til oppvarming.

ENOVA øker støtten ut 2020

 Enova, som er eid av klima- og miljødepartementet, ønsker å bidra til at den norske befolkningen reduserer mengden utslipp av klimagasser og at vi sammen investerer mer i teknologiutvikling og innovasjon. ENOVA har fokus på at nye løsninger ikke bare skal være bærekraftige men at de må også være økonomisk levedyktige, altså må det være økonomisk mulig og lønnsomt for Ola Nordmann å benytte seg av mer klimavennlige løsninger.

Et av tiltakene fra ENOVA er at de har innført en støtteordning for de som bytter til en fornybar varmeløsning og for å komme enda raskere i gang med dette har de økt støtten de gir i 2018. Bytter du til en fornybar varmeløsning, for eksempel en varmepumpe, kan du ut 2018 nå få inntil 50 000,- kroner i tilskudd av ENOVA. 

Du kan lese mer om ENOVA og sjekke fyringskalkulatoren for å beregne hvor mye du kan spare og hvor lang inntjeningstiden vil være her. 

Støtten halvveres i 2019 og avvikles i 2020

Hvis du fjerner oljefyr i boligen din innen utgangen av 2018, kan du få et fast beløp på 20 000 kr. Hvis du samtidig installerer en fornybar energikilde, er dette også noe du kan få støtte for. Støtten for å fjerne oljefyr og oljetank halveres i 2019 og avvikles helt i 2020.

Hvordan gå frem for å velge ny oppvarmingsløsning og fjerne den gamle 

Man kan dele opp prosessen i fire steg: 1) finn ut hvilken varmeløsning du ønsker, 2) kontakt leverandører av varmeløsningen du ønsker og fagpersoner som kan fjerne den gamle, 3) meld fra til kommunen om at oljefyren er fjernet og 4) registrer alle kvitteringer og nødvendig dokumentasjon hos ENOVA. 

Dersom du har oljefyr er det lurt å gå for en løsning som utnytter radiatorene eller det vannbårne gulvsystemet som allerede finnes i boligen. En luft til vann varmepumpe bruker uteluft for å varme vannet som går ut i boligen.

Dersom du har olje eller parafinkamin kan erstatte den med rent brennende vedovn eller en luft til luft varmepumpe. ENOVA gir støtte til fjerning av kaminen og tanken.

Hvordan få støtte?

Når oppvarmingsløsingen du har valgt er betalt og ferdig installert, for eksempel en luft til vann varmepumpe, kan du registrere kostnadene hos ENOVA. Husk å legg ved relevant dokumentasjon. Du kan selv velge om du ønsker pengene utbetalt eller om du ønsker de som en del av ditt skatteoppgjør.