Hvorfor skal du ha energimåler i varmepumpen eller ved generell oppvarming?

20.02.2019

En energimåler gir deg full oversikt over energiforbruket til din varmepumpe, og kan avdekke driftsproblemer underveis. Du kan samtidig sammenligne og se hvor effektivt dette er i forhold til andre mer tradisjonelle oppvarmingskilder. 

Hvorfor måle energiforbruket?

Formålet med å ha energimåler på varmepumpen er å se hvor mye energi varmepumpen faktisk bruker. Det anbefales å følge med over tid, slik at man også kan avdekke driftsproblemer underveis, og iverksette nødvendige tiltak dersom ytelsesevnen blir dårligere. Ut i fra dette kan man også se om varmepumpen er riktig dimensjonert for boligens størrelse og behov. Enova anbefaler å installere en energimåler slik at man kan kontrollere at varmepumpen lever opp til det forbruket som er blitt forespeilet, og at varmepumpen er riktig dimensjonert, plassert og at det er valgt riktig type ut ifra i boligens energibehov og størrelse.

Få støtte fra Enova

Du får ekstra støtte fra Enova ved installasjon av en luft til vann varmepumpe. Det er ikke et krav for å få støtte at energimåleren er integrert, men dette anbefales fordi det vil være en sikrere og mer robust løsning. Installerer du ekstern energimåler får du kr 10 000 i støtte, og dersom du kjøper en luft til vann eller vann til vann varmepumpe med energimåler innebygd får du kr 10 000 mer i støtte enn du ellers ville gjort.

Du kan lese mer om støtteordningen til Enova ved luft til vann varmepumpe her.

Ikke fornøyd med resultatet?

Dersom du leser energimåleren og ikke er fornøyd med resultatet den gir, er det flere ting du kan sjekke. Først og fremst er det viktig at varmepumpen er plassert på riktig sted i ditt hjem, og at den er dimensjonert for det behovet som eksisterer i boligen. Det er samtidig viktig å gi varmepumpen jevnlig vedlikehold. Dette gjelder både innedelen og utedelen. Utedelen bør plasseres slik at den gir god luftgjennomstrømning, og bør renses for blader, smuss og andre ting som kan ha festet seg i den. Innedelen bør plasseres i rom hvor man oppholder seg mest, og bør jevnlig renses og byttes filter på. Bor du på svært kalde områder i landet, bør du ha en varmepumpe som gir ekstra høy ytelse selv i svært lave temperaturer.

Panasonic Aqaurea-serien 

Panasonic Aquarea-serien er en serie luft til vann varmepumper som også har innebygget energimåler. Denne energimåleren din gir en nøyaktig oversikt over hvor mye energi varmepumpen bruker til enhver tid.

I tillegg kan luft til vann varmepumpene til Panasonic leveres med det nye systemet «Smart Heat Pump», som ved hjelp av en innendørs og utendørs sensor sikrer at varmepumpen produserer nøyaktig den varmen som boligen din har behov for. 

Varmepumpene kan også leveres med Aquarea Cloud hvor du kan styre varmepumpen via en app på mobilen over WIFI. Dermed har du full kontroll over varmepumpens energiforbruk og ytelse selv når du er bortreist. Du kan også velge å gi din installatør tilgang, slik at eventuelle driftsproblemer kan bli oppdaget på et tidlig stadie, og vedlikehold kan bli utført jevnlig. Du kan lese mer om Panasonic Aquarea-serien her. 


Les også: