HVORDAN FUNGERER INVERTER TEKNOLOGI?

22.01.2019

inverterteknologi går ut på at varmepumpens kompressor er turtallsregulert. Varmepumpen tilpasser turtallet i kompressoren etter varme- eller kjølebehovet i boligen. 

Når varmepumpen akkurat har blitt startet opp bruker den ekstra energi for å komme opp eller ned (avhengig om du ønsker varme eller kjøling) til ønsket temperatur. Når ønsket temperatur er nådd kreves det mindre energi for å opprettholde varmen/kjølingen.

En varmepumpe uten inverterteknologi har kun driftsmodus, hvor kompressoren kun veksler mellom å være avslått eller og gå for fullt. Overgangen mellom stigende og fallende temperatur forårsaker et større energiforbruk. Varmepumper med inverterteknologi gjør det mulig for kompressoren og variere hastigheten og belastningen, slik at varmepumpen klarer å holde temperaturen mer stabil uten økt energibruk. 

Fordeler med Inverterteknologi

  • Levetiden på varmepumpen øker fordi man ikke trenger å slå den av og på så ofte
  • Jevnere drift fører til et lavere energiforbruk
  • Innendørstemperaturen blir jevnere
  • Ønsker innetemperatur oppnås raskere
  • Man sparer mer strøm

Alle Panasonic varmepumper er Inverter styrt og gir dermed behagelig innendørstemperatur, samtidig som de bruker mindre energi!