Hva er en luftrenser og hva kan den gjøre for inneklimaet ditt?

20.06.2019

En luftrenser brukes for å rense inneluften fra ulike typer partikler som kan være både synlige og usynlige for det blotte øyet. Det finnes ulike tekniker luftrensere bruker for å rengjøre luften, for eksempel HEPA-filter.

Hvorfor skal man bruke en luftrenser?

Det allmenne svaret er at mengden partikler øker i takt med velferdssamfunnet vårt. Klær, møbler, rengjøringsmiddel, tekstiler og leker er eksempler på partiker innendørs. Gjennom ventilasjonen, vinduer og dører spres også andre partikler i inneluften som kommer fra luften utendørs, som eksos og pollen. 

Hvordan vi påvirkes av ulike typer partikler er individuelt men det er likevel lurt å ta i betraktning hvilke mengder av partikler som befinner seg i inneluften. Luftrenserens formål er å kontinuerlig rense inneluften for partikler slik at mengden reduseres og luften blir friskere.

Rengjøringteknikker for luftrensere

Rensing med HEPA-filter betyr at luftrenseren har en partikkelsensor som den måler inneluften med. Luftrenseren tar inn luften og transporterer den gjennom ulike filter som kan være bygd med et tre-stegs eller fire-stegs filter. Et eksempel på filteroppsetning er at det først er et for-filter, et kull-filter og til slutt et HEPA-filter. Luften ferdes ikke direkte gjennom filtrene men gjennom ulike baner som gjør at partikler setter seg fast i filteret.

Luftrensere som er anbefalt av Astma- og allergiforbundet

Det finnes mengder av ulike utmerkelser og priser som kan tildeles en luftrenser. Men en anbefaling som kan ses på som en bra veiledning er de luftrenserne som er anbefalt av Astma- og allergiforbundet. Luftrenserne som er godkjente har gjennomgått flere vanskelige tester for å få bære godkjenningen.

En felles nordisk produktmerking

Astma- og allergiforbundet i Norden med Norge, Sverige og Danmark har lansert en forent nordisk produktmerking som kalles Asthma Allergy Nordic. Merkingen brukes sammen med svanemerket eller som en egendefinert merking.

Hvilken luftrenser passer for meg?

Å velge luftrenser er ikke enkelt da det finnes mange ulike modeller og typer. En start kan være å titte på de modellene som er anbefalt av Astma- og allergiforbundet. Neste steg kan være å fastsette hvilke partikler du ønsker å minimere i hjemmet og sjekke hvilke luftrensere som reduserer disse. Etter det bør du regne ut hvor stort areal du ønsker at den skal dekke, for å så sjekke hvilke produkter som rommer det arealet du ønsker. Mange av luftrenserne på markedet klarer å dekke ganske store flater, altså trenger du ikke å tenke på at de blir for "store" eller "kraftige" til for eksempel soverommet, det viktigste er å se på hvilke partikler luftrenseren tar vekk i stedet for å være redd for at den overdimensjonerer. Skal luftrenseren stå inne på soverommet er det også viktig å se på lydnivået og om det finnes en nattmodus.

En luftrenser trenger alltid vedlikehold gjennom filterbytte og rengjøring, så det bør være enkelt å få tak i nye filter til luftrenseren du velger. Hvor mye rengjøring som trengs er avhengig av hvilken modell og type luftrenser du kjøper, men tar du vare på filtrene så holder de lenge. Som både er økonomisk og miljøvennlig.

Luftrenser via klimaekspertene.no

Klimaekspertene fører luftrenseren Classic AP fra Coway som ble anbefalt av Asthma Allergy Nordic i april 2019. Coway Classic AP er en ny og moderne luftrenser fra Coway med smarte løsninger og tre-stegs filtersystem. Skap en allergi fri sone hjemme med Coway Classic!