Energimerking av varmepumper

12.09.2018

Alle produsenter av produkt som bruker elektrisitet i EU er påkrevd å energimerke dem etter ERP-direktivet. Formålet er å redusere mengden energi som blir brukt og forsterke miljøhensyn slik som materialbruk, utslipp, avfallshåndtering, resirkulering og bruk av vann. 

Ved valg av ny varmepumpe gjør energimerkingen det enklere for deg å vurdere energieffektiviteten til varmepumpen.

Hva betyr egentlig A++?

Klistrelappen som du ser over har du helt sikkert sett tidligere på ulike elektroniske apparater. Mørkegrønn A i en pil på toppen, og rød pil på bunnen. I dag oppfyller de fleste varmepumper kravene for A-merking og oppdelingen A, A+, A++ og A+++ er der for å gi deg som forbruker et bedre bilde på hvilke varmepumper som er mest energieffektive. 

Disse reguleringene oppdateres jevnlig og gjør det vanskeligere å oppnå den høyeste energiklassen, som setter enda høyere krav til de ulike produsentene.

Som vist i tabellen må varmepumpen ha minst 5,1 i SCOP for og kunne oppnå den høyeste energimerkingen A+++.  SCOP er en benevnelse for effektfaktoren pr. år, altså hvor mye varmeenergi man kan få ut sammenlignet med energi som brukes i løpet av et helt år.

Se klimaekspertens utvalg av Panasonic varmepumper her. Panasonic Icebreaker og modellen LZ 2018 har energimerking A+++.