Mini-guide for varmepumpe termer og begrep

17.10.2018

Det å kjøpe varmepumpe er for mange en stor investering og de fleste gjør naturligvis en del forarbeid og "research" før de bestemmer seg for type og modell. 

Men hva skal man se etter når man sammenligner ulike modeller og hvilke termer er egentlig de viktigste å ta med i betraktningen? 

I denne mini-guiden har vi tatt for oss de mest vanlige begrep og termer vi får spørsmål om.

SCOP

SCOP eller årsvarmefaktor («års-COP») beskriver varmefaktoren en varmepumpe klarer å produsere gjennom et helt år. Desto høyere årsvarmefaktor, jo lavere strømforbruk og jo lavere strømregning.

Nominell Kapasitet

Nominell kapasitet er hva varmepumpen leverer ved vanlig drift, som ligger på ca 40-50% av totalkapasitet. Dette kan variere fra modell til modell og produsent til produsent.

Energiklasse

Energiklasse er rangering av produkter ut i fra EU sine krav. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. 

Du kan også lese mer om energimerking av varmepumper i dette innlegget.

SEER

Beskriver forholdet mellom varmepumpens avgitte effekt i kjøling og tilført effekt over en kjølesesong. SEER er den betegnelsen alle varmepumper skal klassifiseres med i fremtiden. 

COP

COP står for (coefficient of performance) som betyr effektfaktor. Et eksempel er hvis COP er på 5,3 så vil det i utgangspunktet si at du får 5,3 kW ut ved å tilføre 1kW. COP måles ved +7 grader ute og +20 grader inne og kompressordrift på ca 40-50%.

kW

kW står for kilowatt og sier noe om varmeeffekten du får ut av varmepumpen. En vanlig panelovn ligger ofte på ca 1000 W = 1 kW. 

ECONO COOL

Energibesparende avkjøling ved bruk av svingende luftstrøm. 

BLUEFIN

Et beskyttende anti-korrosjonsbelegg som gjør at radiatoren ikke korroderer og som samtidig bidrar til at varmepumpen avrimer mer effektivt. Bluefin er utviklet spesielt for å møte vårt varierte og til tider tøffe nordiske klima. Belegget er testet i temperaturer helt ned til 35 kuldegrader. Bluefin sikrer bedre ytelse og større energieffektivitet, som gir lengre levetid for varmepumpen og reduserte strømkostnader for deg.

Du kan lese mer om avriming av varmepumper her.

GWP-Verdi

GWP-verdi (Global Warming Potential) er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP-verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkninga på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom. Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av klimagasser veid sammen til CO2-ekvivalenter. For at GWP-verdien skal ha mening, må tidsrommet verdien angis for, oppgis.

KJØLEMEDIUM / F-GASS

Et kjølemedium er den gassen som sirkulerer i et lukket kretsløp i enheter som leverer kjøling eller varme. Ofte består kjølemediet av ulike hydrofluorkarboner, propan eller ammoniakk, og de brukes i blant annet kjøleskap, frysere og varmepumper. Det vanligste kjølemediet som brukes i varmepumper i dag sees på som en drivhusgass og heter R410A. På markedet finnes også andre kjølemedier som for eksempel R404, R134a, R407C OG R32.

Fra og med 1. Januar 2015 skjerpet EU reglene for hvilke kjølemedier produsenter kan bruke. Grunnen er at mange av dem har høy drivhuseffekt, GWP.

R410A 

R410A er en type kjølemedium som består av halv­parten R32 og halv­parten R125. Gassen er hverken giftig eller brannfarlig*, og den har hittil vært den mest populære kjøle­gassen i hus­holdnings­utstyr. Dessverre er også R410A sterk driv­hus­gass - selv om den er to til fire ganger bedre for miljøet enn KFK.

R32

R32 er en type kjølemedium som brukes i varmepumper. Dette minsker drastisk verdien av GWP sammenlignet med andre kjølemedium, som for eksempel R410A. Sammenligner man GWP-verdien mellom R410A og R32, har verdien blitt redusert med en tredjedel. Lavere GWP og økt energieffektivitet bidrar til lavere strømkostnader. Kuldemediet R32 er også skånsomt for systemets kompressor, noe som øker varmepumpens livslengde.

Du kan lese mer om R32 her.