Avriming av varmepumpe

09.10.2018

Utedelen i en luft varmepumpe avrimer seg selv for å unngå dannelse av is på varmepumpens ytre. Dersom temperaturen utendørs synker under syv grader kan det dannes is på varmepumpens eksos og temperaturen på varmepumpens kjølemiddel synker. Dette kan resultere i at det føles som det blir kaldt innendørs.

Hva skjer når luft varmepumpen din avrimes? 

Under opptining pauser luftvarmepumpen sitt arbeid med oppvarming. I mellomtiden kjører maskinen motsatt og bruker overskuddsvarme for å blåse den ut av varmepumpens utedel, som gjør at mulig is på utedelen tines og varmes opp igjen. 

I denne perioden kjører altså maskinen motsatt og bruker da overskuddsvarme til å blåse ut av varmepumpen slik at utedelen tines og avrimer. Under avriming pauser varmepumpen spredning av luft innendørs slik at kald luft ikke spres.

Hvorfor kan det føles kaldt innendørs når avriming oppstår?

Når varmepumpen avrimes stopper varmluftstrømmen og innstilt innetemperatur sirkulerer. Altså påvirker ute temperaturen, isolasjon i huset og vinduer hvor godt varmen blir bevart i denne perioden. Det er ikke uvanlig at innetemperaturen faller noe under avriming. 

Avriming tar ca. 15 minutter og etter den er fullført starter varmepumpen opp automatisk igjen. 

Det kan oppstå mye vann ved avriming 

Det er ikke uvanlig at luft varmepumpen lager litt rare lyder etter avriming, fordi det rett og slett kan være mye vann når den tiner opp utedelen. 

Ved fuktig vær kan det dannes over 20 liter vann per dag. Derfor er det viktig smeltevannet ledes bort fra utedelen slik at man unngår dannelsen av "isfjell". Vi anbefaler å sjekke utedelen regelmessig slik at du har kontroll på at vannet renner vekk fra den.  

Det er også mulig å montere en dryppskål med varmeslange under varmepumpen for å sikre god drenering.

Antikorrosjonsbelegget Bluefin 

Spesielt i vårt nordiske kystklima kan snø, vær og vind tære på varmepumpen fordi blant annet avrimings prosessen kontinuerlig er mer krevende for varmepumpen enn i et mer stabilt klima. 

Sammen med Panasonic og Kinnan Norge har Klimaekspertene utviklet anti korrosjonsbelegget Bluefin som beskytter radiatoren og gjør avrimingen mer effektiv. Belegget er testet helt ned mot -35 kuldegrader. Bluefin gir bedre ytelse, lengre levetid og gjør varmepumpen mer energieffektiv. 

Den nyeste luft varmepumpen Icebreaker hos Klimaekspertene leveres med Bluefin for mer effektive avriminger og lengre levetid. 


Les mer om Bluefin og Icebreaker her